Kalbi Besleyen Damarlar (Koroner Arterler)

Kalp de tıpkı diğer organlarda olduğu gibi hücrelerden oluşur ve oksijenlenmesi (kanlanması) gerekir. Her ne kadar kalbin her dört odacığı kanla dolu olsa da kalp beslenmesini kendi içindeki kanla değil; aort damarından ayrılan sağ ve sol koroner arterler aracılığı ile sağlar.

Koroner arterler aorttan 2 ana dal halinde çıkarlar: sağ koroner arter (right coronary artery veya kısaca RCA) ve sol ana koroner arter (left coronary artery veya kısaca LCA).

Sol ana koroner arter kısa bir mesafeden sonra 2 ye ayrılır: sol ön inen arter (left anterior descending veya kısaca LAD) ve sirkumfleks arter (circumflex artery veya kısaca Cx).

Kalbin Yapısı

Kalp insanın göğüs boşluğunda iki akciğerin arasında ve göğüs kemiğinin hemen arkasında yer alır (şekil 1).

kalbin-yapisi

Fallback or ‘alternate’ content goes here.
This content will only be visible if the SWF fails to load.


Kalbin Bölümleri

Yaş ilerledikçe ağırlığı ve büyüklüğü artar. Normal kalp yumruktan biraz daha büyük kas yapısında güçlü bir pompadır. Dört boşluktan oluşur. Üstte sağ ve sol olmak üzere iki kulakçık (sağ atriyum ve sol atriyum), altta ise sağ ve sol olmak üzere iki karıncık (sağ ventrikül ve sol ventrikül) vardır (şekil 2, 3).

bilgiler_clip_image004

Şekil 2. Kalbin dışarıdan görünümü

bilgiler_clip_image006

Şekil 3. Kalbin içerden görünümü

Kalpte dört kapak bulunur: Triküspid kapak sağ kulakçık ile sağ karıncık arasında, pulmoner kapak sağ karıncık ile akciğerlere kan taşıyan büyük damar (pulmoner arter) arasında, mitral kapak sol kulakçık ile sol karıncık arasında ve aort kapağı sol karıncık ile ana atar damar / şah damarı (aort) arasında bulunur (şekil 4).

bilgiler_clip_image008

Şekil 4. Kalp kapaklarının önden ve üstten görünüşü

Kalbin etrafında içinde sürtünmeyi azaltan sıvı bulunan perikard bulunur (şekil 5).

bilgiler_clip_image010

Şekil 5. Perikard ve kalbin dışarıdan görünümü

Kalbin Çalışması

Organlardan gelen ve oksijeni az olan (kirli) kan toplardamarlar ile sağ kulakçığa dökülür. Buradan triküspid kapak aracılığı ile sağ karıncığa geçer. Sağ karıncık oksijeni az olan bu kanı pulmoner kapaktan pulmoner arter aracılığı ile akciğerlere pompalar. Akciğerlere gelen kan oksijenden zenginleşir. Oksijenden zenginleşen (temiz) kan akciğer toplardamarları ile sol kulakçığa buradan da mitral kapak aracılığı ile sol karıncığa geçer. Sol karıncığa gelen oksijenden zengin kan aort kapağından geçerek aort aracılığı ile tüm organlara pompalanır.

Kalbin Uyarı Sistemi

Kalp elektriksel bir uyarının kalp kası liflerine ulaşması sonucunda kasılır.

Kalpte bazı özel hücrelerle sinir liflerinden oluşan ve elektrik akımlarını taşıyan bir yol vardır. Buna “ileti sistemi” denir. Kendiliğinden oluşan bir uyarı bu ileti sistemi aracılığıyla kısa zamanda kalbin her köşesine ulaşır ve kalp kasının bir bütün olarak kasılmasını sağlar.

Kalp, vücudun otonom sinir sisteminden bağımsız olarak çalışabilen tek organıdır.

Uyarılar sağ kulakçıktaki kendi kendine elektrik akımı üreten sinüskulakçık düğümünden çıkar; kulakçıkların kasılmasını sağladıktan sonra kulakçık ve karıncık arasındaki bölgede bulunan kulakçık-karıncık düğümüne ulaşır. Oradan His demeti denen iletici liflerden geçer; His demetinin sağ ve sol karıncıktaki dallarına dağılarak kalbin kas dokusuna (miyokard) ulaşır ve bütün liflerin kasılmasına yol açar (şekil 6).

 

bilgiler_clip_image012

Şekil 6. Kalbin uyarı sistemi

Kalbi Besleyen Damarlar (Koroner Arterler)

Kalp de tıpkı diğer organlarda olduğu gibi hücrelerden oluşur ve oksijenlenmesi (kanlanması) gerekir. Her ne kadar kalbin her dört odacığı kanla dolu olsa da kalp beslenmesini kendi içindeki kanla değil; aort damarından ayrılan sağ ve sol koroner arterler aracılığı ile sağlar.

Koroner arterler aorttan 2 ana dal halinde çıkarlar: sağ koroner arter (right coronary artery veya kısaca RCA) ve sol ana koroner arter (left coronary artery veya kısaca LCA) (şekil 7). Sol ana koroner arter kısa bir mesafeden sonra 2 ye ayrılır: sol ön inen arter (left anterior descending veya kısaca LAD) ve sirkumfleks arter (circumflex artery veya kısaca Cx).

 

bilgiler_clip_image014

 

Şekil 7. Kalbi besleyen koroner arterlerin dışarıdan görünümü

  • Web sitemizin içeriği ziyaretçileri bilgilendirmeye yöneliktir. Web sitemizin içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir. Sitede ki bilgiler tıbbi teşhis, tedavi planı veya reçete özelliği taşımaz. Çocuğunuzun sağlık durumuyla ilgili en doğru bilgiyi çocuğunuzu devamlı takip eden hekiminizden alabilirsiniz. Sitedeki bilgilerin yanlış anlaşılması veya kullanılması nedeniyle doğabilecek tıbbi veya yasal problemlerden dolayı site yapımcıları sorumlu tutulamaz.