Diğer

Fetal ekokardiyografi

Fetal ekokardiyografi, konjenital kalp hastalıklarının prenatal tanısında güvenilir ve sensitif bir tanı metodudur. Fetal kardiyovasküler sistem morfolojisinin tanımlanmasında, Kalp hızı ve ritminin değerlendirilmesi ve tedavisinde, Kardiyak fonksiyonların ve dolaşım fonksiyon bozukluğunun değerlendirilmesinde önemli yararlar sağlamıştır. Devamını Oku


Transtorasik ekokardiyografi ( yüzeyel ekokardiyografi)

Neden yüzeyel ekokardiyografi yapılır?

 • Dinlemekle saptanan kalp seslerinin (üfürümler vb), kalp büyümesinin, açıklanamayan göğüs ağrıları, nefes darlığı veya düzensiz kalp atımlarının sebebini araştırmak amacıyla,
 • Kalbin yapısal hastalıklarının değerlendirilmesi için (ASD, VSD, PDA, PS, AS….vb)
 • Kalp boşluklarının şeklini ve boyutlarını ölçmek için,
 • Kalp boşluklarının çapları, büyük olup olmadığını değerlendirmek için,
 • Kalp etrafında sıvı birikimi olup olmadığını (perikardiyal efüzyon) değerlendirmek için,
 • Kalp duvarlarının kalınlıklarını ölçmek için,
 • Kalp duvarlarının hareketlerini, hareket bozukluğu olup olmadığını (kalp damar hastalıklarında ilgili damarın kanlandırdığı yerlerde duvar hareket bozuklukları oluşabilir) değerlendirebilmek için,
 • Kalp içi basınçları ölçmek için,
 • Kalp kapak yapılarının ve hareketlerinin net olarak değerlendirilmesi için,
 • Yapay kapağın fonksiyonlarının değerlendirilmesi için,
 • Kalp fonksiyonlarını değerlendirmek için (Kalbin kasılma sırasında bir defada attığı kan miktarı ve yüzdesi belirlenebilir. İnsan kalbi kanla dolduktan sonra, kasılma ile içindeki kanın belli bir yüzdesini atar. Her kalp atışında kalbin damarlara attığı kan yüzdesine “ejeksiyon fraksiyonu” denir. Ekokardiyografi bu kan yüzdesinin ve bunun gibi kalbin fonksiyonlarını değerlendirmeye yarayan diğer parametrelerin ölçülmesinde yardımcıdır.)
 • Kalp kasını etkileyen hastalıkları (örneğin kardiyomiyopatiler) tespit etmek için,
 • Kalp içi boşluklarda pıhtı (trombüs) araştırılması için,
 • Kalp içi tümör varlığını değerlendirmek için,
 • Konjenital kalp hastalıkları ya da bu nedenle yapılan cerrahi girişimleri kontrol etmek amacıyla,
 • Kalp krizi sonrası kalp fonksiyonlarının değerlendirilmesi için,
 • Kalpten cıkan ana atar damarların (aort, pulmoner arter) yapı ve çaplarının değerlendirilmesi amacıyla
 • yapılır.

Devamını Oku


Transözofagial ekokardiyografi (TEE)

Bazı durumlarda transözofageal (yemek borusu yolu ile) eko ile daha detaylı bilgi edinmek gerekebilir. Bu tetkikte boğaz uyuşturularak serçe parmağı kalınlığında bir hortum yemek borusuna sokularak kalp arka taraftan ve daha yakından detaylı olarak incelenir. TEE tetkiki öncesinde aç kalınmalıdır.


İmplante edilebilir loop kaydediciler

Semptomları seyrek aralıklarla gelen hastalarda kullanılır.

Bir sakız paketi büyüklüğündeki implante edilebilir loop kaydedici sol göğüs üst kısmında deri altına yerleştirilir. Semptomlar oluştuğunda hasta bir aktive edici kullanarak kaydı başlatır ve kalp ritmi sürekli depolanır.

Bu cihaz, diğer cihazlarla senkop nedeninin saptanamadığı çok seyrek senkopların tanısında faydalı bulunmuştur.Holter

Portatif bir EKG kayıt cihazı kullanılarak yapılan uzun süreli EKG kaydına RİTM HOLTER-EKG adı verilmektedir. Hastanın beline takılan bir kemerle taşıdığı hafif bir cihaz, genellikle 24 saat süreyle EKG kaydı yapar. Holter kayıtlarının dökümü incelenerek elektrokardiyografik bir anormalliğin gelişip gelişmediği, gelişmişse bunun hastanın yakınmaları ve günlük aktiviteleriyle ilişkisi araştırılır. Devamını Oku

 • Web sitemizin içeriği ziyaretçileri bilgilendirmeye yöneliktir. Web sitemizin içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir. Sitede ki bilgiler tıbbi teşhis, tedavi planı veya reçete özelliği taşımaz. Çocuğunuzun sağlık durumuyla ilgili en doğru bilgiyi çocuğunuzu devamlı takip eden hekiminizden alabilirsiniz. Sitedeki bilgilerin yanlış anlaşılması veya kullanılması nedeniyle doğabilecek tıbbi veya yasal problemlerden dolayı site yapımcıları sorumlu tutulamaz.