Edinsel Kalp Hastalıkları

Akut Romatizmal Ateş (ARA)

Akut romatizmal ateş birçok sistemi tutan otoimmun bir bağ dokusu hastalığıdır. Grup A streptokoka bağlı tonsillofarenjitin, 2-3 haftalık latent periyodu takiben gelişen süpüratif olmayan bir sekelidir. Hastalık kalp, eklem, santral sinir sistemi, kan damarları ve subkutan dokuyu tutar.

Romatizmal ateş 5-30 yaş grubunda en sık görülen kalp hastalığı nedenidir. 45 yaş altı kardiyak nedenlere bağlı ölümlerde en önde gelen nedendir.

Bütün yaşlarda kalp hastalıklarının %25-40 nedeni romatizmal kalp hastalığıdır. Devamını Oku

Dilate kardiyomiyopati (DKM)

Dilate kardiyomiyopati (DKM), sol ventrikülde (LV) (ya da heriki ventrikülde) dilatasyon ve kontraktilite bozukluğu ile karakterize olan, kardiyak disfonksiyona yol açan miyokardiyal hastalıktır. İdiyopatik, familyal/genetik, viral ve/veya immün, alkolik/toksik ya da kardiyovasküler hastalıklarla birlikte olabilir. Kardiyovasküler hastalıklarla birlikte olduğunda miyokardiyal disfonksiyonun derecesi anormal yüklenme durumları ile veya iskemik hasarın yaygınlığı ile açıklanamayacak derecede olmalıdır. Dünya genelinde çocuklarda insidansı 0.56/100 000/yıl, prevalansı ise 2.6/100 000’dır. En sık 1 yaşın altında ortaya çıkar. Çocuklarda çoğunluğu idiyopatiktir; %32-44’ü ise genetik, metabolik, infeksiyöz, immünolojik, mitokondriyal hastalık ve çevresel toksinler gibi spesifik etiyolojilere bağlıdır. Familyal olguların çoğunluğu otozomal dominat kalıtımla geçmekle birlikte otozomal resesif, X’e bağlı geçiş ve mitokondriyal geçiş de görülür. Tablo 1’de DKM’lerin sınıflaması verilmiştir. Devamını Oku


Hipertrofik Kardiyomiyopati (HKMP)

Sol ve/veya sağ ventrikül hipertrofisi ile karakterizedir (şekil 1). Genellikle asimetrik ve interventriküler septumu tutar. Ventriküllerde dilatasyon yoktur. Fetal dönemden yaşlılığa kadar yaşamın değişik evrelerinde görülebilir.

İnsidansı 1/500’dir. En sık görülen genetik kalp hastalığıdır. Olguların çoğu aileseldir ve otozomal dominant geçiş gösterir. Geri kalan olgular sporadikdir. Ani ölüm ve disritmi riski yüksektir.

Devamını Oku  • Web sitemizin içeriği ziyaretçileri bilgilendirmeye yöneliktir. Web sitemizin içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir. Sitede ki bilgiler tıbbi teşhis, tedavi planı veya reçete özelliği taşımaz. Çocuğunuzun sağlık durumuyla ilgili en doğru bilgiyi çocuğunuzu devamlı takip eden hekiminizden alabilirsiniz. Sitedeki bilgilerin yanlış anlaşılması veya kullanılması nedeniyle doğabilecek tıbbi veya yasal problemlerden dolayı site yapımcıları sorumlu tutulamaz.