Pulmoner Darlık (PS)

Tüm doğumsal kalp hastalıklarının %8-12 sini izole pulmoner darlık (pulmoner stenoz, PS) oluşturur. Pulmoner darlık valvuler, subvalvuler veya supravalvuler olabilir. (şekil 1).

pulmoner_darlik_clip_image002

Şekil 1. Pulmoner darlık şematik görünüm

Hafif PS asemptomatiktir. Dispne, çabuk yorulma orta derecede PS’de görülür. KKY ağır PS’de görülür.

pulmoner_darlik_clip_image002

Şekil 2. Pulmoner darlık tipleri(soldan sağa sırası ile valvüler, subvalvüler, supravalvüler)

Valvuler PS’de sternum solunda üst kenarda sistolik ejeksiyon kliği ortaya çıkar. S2 çiftleşmesi ve P2 şiddetinde azalma ortaya çıkar. Sistolik ejeksiyon üfürümü thrille beraber veya thrillsiz pulmoner odakta kolayca duyulur. Sırta yayılır. Üfürüm ne kadar şiddetli ve uzunsa darlık o kadar ağırdır.(şekil 3).

pulmoner_darlik_clip_image002_0000

Şekil 3. Pulmoner darlıkda duyulan üfürüm

EKG, hafif PS’de normaldir. Orta şiddette PS’de sağ atrium dilatasyonu ve sağ ventrikül hipertrofisi, şiddetli PS’de sağ atrial dilatasyon ve sağ ventrikül hipertrofisi ortaya çıkar.

Telekardiyogramda kalbin büyüklüğü normaldir. Ana pulmoner arter segmenti belirgindir. Poststenotik dilatasyon vardır. Pulmoner vasküler yapılar normaldir. Fakat şiddetli PS’de azalmıştır.

Ekokardiyografi ile kesin tanı konulabilir.(şekil 4) Kalın pulmoner kapaklar, sistolik harekette azalma(doming) ve ana pulmoner arterde poststenotik dilatasyon görülür. Doppler çalışması ile dar kapaktaki basınç gradient hesaplanabilir. Basınç gradientine göre PS derecelendirmesi yapılır.

pulmoner_darlik_clip_image002_0002

Şekil 4. Ekokardiyografi CW Doppler ile pulmoner darlık gradienti (hafif PS)

Şiddetli PS olmadıkça egzersiz kısıtlaması uygulanmaz.

Önemli PS’lerde pulmoner balon valvuloplasti tercih edilen tedavi yöntemidir(şekil 5).

pulmoner_darlik_clip_image002_0004
pulmoner_darlik_clip_image002_0005

 Şekil 5. Pulmoner balon valvüloplasti (şematik görünüm)

Balon valvuloplasti yapılamayan sağ ventrikül basıncı 80-100mmhg’den fazla olan çocuklarda pulmoner valvulotomi kardiyopulmoner by-pass veya derin hipotermi ile uygulanır. İnfindibuler PS’da patch (yama) ile genişletme yöntemi endikedir.

Kritik PS’li yenidoğanlarda PGE infüzyonu ile transvalvüler valvulotomi yapılabilir.

Displastik pulmoner kapakta darlığı genişletmek için komplet eksizyon yapılabilir.

  • Web sitemizin içeriği ziyaretçileri bilgilendirmeye yöneliktir. Web sitemizin içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir. Sitede ki bilgiler tıbbi teşhis, tedavi planı veya reçete özelliği taşımaz. Çocuğunuzun sağlık durumuyla ilgili en doğru bilgiyi çocuğunuzu devamlı takip eden hekiminizden alabilirsiniz. Sitedeki bilgilerin yanlış anlaşılması veya kullanılması nedeniyle doğabilecek tıbbi veya yasal problemlerden dolayı site yapımcıları sorumlu tutulamaz.