Tanı Yöntemleri

Elektrokardiyografi (EKG)

Cilde yapıştırılan elektrotlar aracılığı ile grafik olarak kalbin elektriksel aktivitesini (kalbin ritmini, frekansını, kalp atışlarının ritmini, yayılmasını ve reaksiyonun tekrar yok olması) kaydeden dalga formudur. Elektrokardiyografi (EKG) kalbin çalışma düzenine ilişkin bilgiler verir. EKG ortalam 2-3 dakika süren bir inceleme yöntemidir.
Şekil 1’de EKG çekmek için kullanılan cihazlardan örnekler gösterildi. Devamını Oku
Uzun Süreli EKG Kaydı

Uzun süreli EKG kaydı aritmilerin sıklığı ve şiddetininin belgelenmesinde, hastanın semptomları ile aritminin ilişkisinin ve antiaritmik tedavinin etkinliğinin değerlendirilmesinde en faydalı yöntemdir.

Aritmi süresinin uzunluğuna göre birkaç farklı tipte uzun süreli EKG kaydedicileri vardır.

  1. HOLTER monitörizasyonu: 24 saat (ya da 72 saate kadar) içinde oluşan olayları kaydeder
  2. Anlık kaydedici (event recorder): daha uzun aralıklarla şikayeti olan hastalrda (haftalar-aylar, tipik olarak 1 ay) kullanılır.
  3. İmplante edilebilir loop kaydediciler: hastanın semptomları 6 ayda bir gibi çok seyrek geliyorsa kullanılır. 14 aya kadar ritmi kaydedebilir.

Egzersiz Stres Testi

Kalp damar hastalıklarını araştırmada kullanılan testlerden biridir.

Hasta, dönen bir bant üzerinde yürütülerek (treadmill) veya sabit bir bisiklette pedal çevirtilerek (ergometrik bisiklet protokolleri) kalp hızı artırılır. Bu sırada hastadan alınan EKG kayıtlarının bilgisayarda analizi yapılır. Normal EKG’de görülmeyen bozukluklar bu test sayesinde ortaya çıkarılabilir. Devamını Oku


Ayaktan Kan Basıncı Monitörizasyonu (Tansiyon Holter)

Hastaların günlük normal hayatlarındaki ve uykularındaki kan basınçları 24 saat süreyle kaydedilir. Özellikle labil hipertansiyonlu (oynak hipertansiyonlu) hastaların tanısında yararlıdır. Hastalara takılan portatif ve bilgisayar tarafından programlanabilen bir elektronik tansiyon aleti ile bundan elde edilen verilerin değerlendirildiği bir bilgisayardan oluşur (şekil 1). Devamını Oku


Kalp Kateterizasyonu ve Anjiografi

Kalp kateterizasyonu ve anjiografi çocuk hastalarda ekokardiyografi ile tanımlanması olası olmayan kalp hastalıklarının tanımlanması ve hastalığın fizyolojik mekanizmalarının açıklanması amacı ile kullanılabildiği gibi (tanısal kalp kateterizasyonu); bazı kalp hastalıklarının tedavisinde (tedavi edici kalp kateterizasyonu) de kullanılabilir. Devamını Oku


  • Web sitemizin içeriği ziyaretçileri bilgilendirmeye yöneliktir. Web sitemizin içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir. Sitede ki bilgiler tıbbi teşhis, tedavi planı veya reçete özelliği taşımaz. Çocuğunuzun sağlık durumuyla ilgili en doğru bilgiyi çocuğunuzu devamlı takip eden hekiminizden alabilirsiniz. Sitedeki bilgilerin yanlış anlaşılması veya kullanılması nedeniyle doğabilecek tıbbi veya yasal problemlerden dolayı site yapımcıları sorumlu tutulamaz.